Товч Танилцуулга

Кловер Банк Бус Санхүүгийн Байгууллага нь 2011 оны 10 сарын 12-ны өдрийн Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 111 тоот тушаалын дагуу үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн 100 хувийн хувь нийлүүлсэн Банк бус санхүүгийн байгууллага юм.

Тус ББСБ-ыг үүсгэн байгуулагчид нь Монгол Улсад найдвартай санхүүгийн компанийг хөгж үүлэн, олон улсын санхүүгийн зах зээлд өрсөлдөхүйц түвшинд хүргэж, харилцагч нартаа санхүүгийн цогц шийдлийг чанартай хүргэж гадаад дотоодын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллахыг зорьж байна.


Бидний эрхэм зорилго

Бид санхүүгийн цогц үйлчилгээг үзүүлэхдээ мэргэжлийн түвшинд бүтээлч ба найдвартай ажиллагаагаар харилцагчдынхаа бизнесийг дэмжиж, санхүүгийн чадамж муутай үйлчлүүлэгчдийг зохих зээлийн бүтээгдэхүүнд хамруулан, үйл ажиллагааг нь дэмжин хөрөнгийг өсгөх, баялаг хуримтлуулахын зэрэгцээ, хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хөрөнгийг арвижуулан ажиллах болно. Хэзээд бүтээлч, шинийг сэтгэгч санхүүгийн шийдвэр гаргагч найдвартай чадварлаг хамт олныг бүрдүүлнэ. Үйл ажиллагааныхаа бүхий л түвшинд нийгэмд хариуцлагатай, шударга, ёс суртахуунтай үзэл бодлыг баримтална. Нийгмийн нөхцөл байдалтай уялдан үйлчлүүлэгч харилцагч нарыгаа хүндэтгэн байнгын xамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэн ажиллах болно. Мэргэжлийн, чадварлаг, чин эрмэлзэлтэй, шударга, нээлттэй найдвартай багаар харилцагчдийнхаа санхүүгийн хэрэгцээг хангасан цогц үйлчилгээтэй гадаад дотоодын хамтын ажиллагаатай тэргүүний ББСБ байна.

Copyright(c) 2017 Clover NBFI Co. All Rights Reserved.