Мэндчилгээ


Манай КЛОВЕР Банк Бус Санхүүгийн Байгууллага нь харилцагч үйлчлүүлэгч та бүхэндээ сэтгэл хангалуун цогц үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэхийн тулд хамт олноороо чин сэтгэлээсээ ажиллах бөгөөд цаашдаа та бүхэнтэй байнга хамтран ажиллахдаа туйлын таатай байна.

Кловер ББСБ нь Монголын эдийн засгийн салбаруудад үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон хувь хүмүүсийн бизнес үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор санхүүгийн цогц шийдэлийг чанартай хүргэж ажиллахыг зорьж байна.

Кловер ББСБ нь 2011 оны 10 сарын 10-ний өдрийн Санхүүгийн Зохицуулах хорооны 111 тоот тушаалын дагуу үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн 100 хувийн хувь нийлүүлсэн банк бус санхүүгийн байгууллага юм.

Мөн Монголын Банк Бус Санхүүгийн Байгууллагын Холбоонд 2011 оны 11 сарын 15-ний өдөр апбан ёсоор элсэн орсон бөгөөд тус холбооныхоо үйл ажиллагааг байнга дэмжиж, хамтран ажиллаж байна.

Өнөөгийн нийгэм эдийн засгийн салбарт үйлчлүүлэгч нарынхаа бизнес үйл ажиллагааг тогтвортой байнгын үйл ажиллагаатай болоход нь өөрсдийн зүгээс байнгын дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг эрхэмлэнэ.

Бизнесийн салбарт голлох байр суурь эзлэх үйл ажиллагаа явуулж буй мөн шинээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байгаа болон шинэлэг бизнес санааг өөрсдийн зээлийн бүтээгдэхүүнүүдээр дэмжиж гадаад дотоодын бизнес сүлжээг бий болгон хамтран ажиллахыг зорьж байна.

Мөн гадаад дотоодын харилцагч, үйлчлүүлэгч бүрт түргэн шуурхай, соёлч боловсон үйлчлэхийн зэрэгцээ, зөвлөгөө өгч харилцагчдынхаа эрх ашгийг дээдлэн хүндэтгэж, тэдний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан хамтран ажиллахад анхааран ажиллаж байна.

Цаашдаа бид харилцагчдынхаа санхүүгийн бүхий л хэрэгцээнд тулгуурлан бичил бизнес болон жижиг дунд бизнесийг дэмжих зээл, хэрэглээний бүх төрлийн зээлүүдийг түргэн шуурхай найдвартай хүргэхийн зэрэгцээ дотоодын болон олон улсын бичил санхүүгийн төслийн зээлүүдийг үйлчлүүлэгч нартаа амжилттай хүргэж ажиллахыг зорьж ажиллаж байна.