prev
next

Компаний засаглал

Компаний засаглал нь баялагийн оновчтой удирдлага, зөвхяналт , хариуцлагатай байдлын цогц нэгдэл бүхий бодлого, үйл ажиллагаагаар бүтээх харилцаа юм. Кловер ББСБ-н ТУЗ-н дарга, гишүүд нь компаний засаглалын үндэсний төвөөс зохион байгуулсан сургалтанд амжилттай суралцаж гэрчилгээгээ авсан.