prev
next

Бидний Баг

Туз-ийн дарга

Д. ШИНЭБАЯР
Ерөнхий Захирал

Б. АЛТАНЦЭЦЭГ
Зөвлөх

Х.ФҮЖИМОТО
Гүйцэтгэх Захирал

Д. ИТГЭЛМАА