prev
next

Эргэлтийн Хөрөнгийн Зээл

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зориулсан зээл юм.

Зээлийн хэмжээБизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно.
Зээлийн хугацаа24 сар хүртэл
Зээлийн хүү /сараар/2.5% - 3,5%
Барьцаа хөрөнгөҮл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгө
Зээлийн шимтгэл0
Шийдвэрлэх хугацааЗээлийг ажлын 2 хоногт шийдвэрлэнэ

Хөрөнгө Оруулалтын Зээл

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесдээ хөрөнгө оруулалт хийж, үйл ажиллагаа, цар хүрээ, үйлчилгээгээ өргөжүүлэхэд зориулсан зээл юм.

Зээлийн хэмжээБизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно.
Зээлийн хугацаа24 сар хүртэл
Зээлийн хүү /сараар/2.5% - 3,5%
Барьцаа хөрөнгөҮл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгө
Зээлийн шимтгэл0
Шийдвэрлэх хугацааЗээлийг ажлын 2 хоногт шийдвэрлэнэ

Хэрэглээний Зээл

Цалингийн тогтмол орлоготой иргэд болон өрхийн богино хугацааны хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулагдан олгогдох зээл.

Зээлийн хэмжээОрлогын түвшинээс шалтгаалж тодорхойлно.
Зээлийн хугацаа24 сар хүртэл
Зээлийн хүү /сараар/3.0% - 3,5%
Барьцаа хөрөнгөҮл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгө
Зээлийн шимтгэл0
Шийдвэрлэх хугацааЗээлийг ажлын 2 хоногт шийдвэрлэнэ

Шуурхай Зээл

Таны цаг хугацааг хэмнэж орлого нотлох шаардлагагүйгээр үл хөдлөх барьцаалсан зээл юм.

Зээлийн хэмжээ100,000,000.00 хүртэл
Зээлийн хугацаа24 сар хүртэл
Зээлийн хүү /сараар/3.0% - 3,5%
Барьцаа хөрөнгөҮл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгө
Зээлийн шимтгэл0
Шийдвэрлэх хугацааЗээлийг ажлын 2 хоногт шийдвэрлэнэ

Санхүүжилтийн Зээл

Санхүүгийн байгууллагуудад эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зориулагдан олгогдох зээл юм.

Зээлийн хэмжээҮйл ажиллагааны цар хүрээнээс шалтгаалан тодорхойлно.
Зээлийн хугацаа36 сар хүртэл
Зээлийн хүү /сараар/2,5% хүртэл
Барьцаа хөрөнгөҮл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгө
Зээлийн шимтгэл0
Шийдвэрлэх хугацааАжлын 7 хоногт шийдвэрлэнэ